Vår miljöpolicy

Vi vill att vår verksamhet ska slita så lite som möjligt på vår miljö och arbetar därför med hållbar utveckling. Nedan kan ni läsa vad vi har satt upp för punkter i vår miljöpolicy.
 • Minska miljöpåverkan av vår verksamhet avseende resursförbrukning.
 • Tänka på miljöaspekter vid alla inköp och upphandlingar.
 • Följa tillämpliga lagar och förordningar.
 • Bedriva ett miljöarbete som kännetecknas av förebyggande åtgärder, öppenhet, hålla sig väl underättad i miljöfrågor och ständiga förbättringar.
 • Informera kunder, besökare och leverantörer om vårt miljöarbete.
 • Sortera och återvinna avfall.
 • Vi ska undvika engångsmaterial i vår verksamhet i den utsträckning det går.
 • Vi använder Viscosoft bänkpapper, en ren träråvara som är förnybar och därmed ett miljövänligt alternativ till petroleumbaserade fibrer.
 • Tvättmedel för tvättning av handdukar och rengöringsmedlet för städning är miljömärkta med Bra Miljöval eller med Svanen.
 • Det administrativa arbetet sker digitalt.
 • Allt förbrukningsmaterial, såsom papper och kollegieblock samt kaffe och te är miljömärkta.
 • Använda oss av ekologiska produkter så som massageolja.