Vår miljöpolicy

Vi vill att vår verksamhet ska slita så lite som möjligt på vår miljö och arbetar därför med hållbar utveckling. Nedan kan ni läsa vad vi har satt upp för punkter i vår miljöpolicy.

  • Tänka på miljöaspekter vid inköp av förbrukningsmaterial.
  • Bedriva ett miljöarbete som kännetecknas av förebyggande åtgärder, öppenhet, hålla sig väl underättad i miljöfrågor och ständiga förbättringar.
  • Sortera och återvinna avfall.
  • Vi använder Viscosoft bänkpapper, en ren träråvara som är förnybar och därmed ett miljövänligt alternativ till petroleumbaserade fibrer.
  • Vi använder ekologiska massageoljor från Maria Åkerberg och Creaorome
  • Det administrativa arbetet sker digitalt.